Masz pytanie? Zapytaj   info@graminas.pl
Agronas

Polska Łączka

Jest to specjalnie przygotowana mieszanka w skład której oprócz nasion traw wchodzą nasiona niektórych polnych kwiatów. Ze względu na skład mieszanki, zabiegi pielęgnacyjne ograniczają się do jednego lub dwóch koszeń. Jest to nowa ekologiczna i kolorystyczna mieszanka o walorach typowo dekoracyjnych.

Skład procentowy:

  • Kostrzewa trzcinowa 20%,
  • Kostrzewa czerwona 35%,
  • Kostrzewa różnolistna 10%,
  • Życica trwała 30%,
  • Mietlica pospolita 5%

Specyfikacja
Producent
Marka
Agronas
Wydajność
1 kg na 35 m2
Okres wysiewu
IV - X
Opakowanie
0,5 kg (karton), 1 kg (karton)
od 
1849

Trawa polska

Wielu z nas kojarzy trawę jako zwykły, wszechobecny element krajobrazu, który nie wzbudza większych emocji. Tymczasem polskie łąki kryją w sobie niesamowite bogactwo gatunków roślin, warto je poznać i docenić. W naszym kraju występuje ponad 2000 gatunków traw, a każda z nich ma swoje unikalne cechy i właściwości.

Trawy są jednymi z najważniejszych roślin na Ziemi. Stanowią podstawę łańcucha pokarmowego dla wielu organizmów, wpływają na jakość gleby i jej strukturę oraz stanowią schronienie dla licznych gatunków zwierząt. Polska jest domem dla wielu gatunków traw, które można podzielić na kilka grup ze względu na ich preferencje siedliskowe i ekologiczne.

Rodzaje polskich traw

Jednymi z najbardziej rozpowszechnionych traw są te rosnące na łąkach wilgotnych i podmokłych. Do tej grupy należy m.in. trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), który jest wyjątkowo odporny na suszę i zasolenie gleby, czy kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis) – trawa o gęstym systemie korzeniowym, która doskonale utrzymuje glebę przed erozją.

Trawy rosnące na suchych murawach i wrzosowiskach to kolejna grupa gatunków, do której zaliczyć można m.in. kostrzewę czerwoną (Festuca rubra) czy wiechlina roczna (Poa annua). Te trawy są przystosowane do życia w warunkach niskiej zawartości składników pokarmowych w glebie oraz wysokiej ekspozycji na światło słoneczne.

Wśród traw występujących na terenach leśnych warto wymienić takie gatunki, jak wiechlina trwała (Poa nemoralis) czy trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea). Są to rośliny cieniolubne, które dobrze znoszą konkurencję z drzewami i krzewami.

Rola traw w ekosystemie

Trawy polskie pełnią niezwykle istotną funkcję w ekosystemie. Są podstawowym źródłem pokarmu dla wielu gatunków zwierząt, takich jak owady czy ssaki, a także stanowią schronienie dla licznych organizmów. Warto również zwrócić uwagę na wpływ traw na jakość gleby – ich korzenie stabilizują strukturę gleby, a obumarłe części roślin dostarczają składników pokarmowych, które są wykorzystywane przez mikroorganizmy.

W ekosystemie trawy odgrywają kluczową rolę nie tylko jako źródło pożywienia, ale również jako element utrzymujący równowagę biologiczną i wpływający na różnorodność gatunkową. Stanowią podstawę łańcucha pokarmowego, umożliwiając rozwój innych organizmów, takich jak rośliny kwiatowe czy drzewa. Ponadto zatrzymują wodę i zapobiegają erozji gleby, co przyczynia się do ochrony środowiska oraz zachowania bioróżnorodności.

Trawy pełnią również ważną funkcję w procesie fotosyntezy, przekształcając energię słoneczną w związki organiczne, które są niezbędne dla życia innych organizmów. W wyniku tego procesu trawy wydzielają tlen, niezbędny dla życia na Ziemi. Warto zatem podkreślić, że trawy są nie tylko istotne dla zwierząt i roślin, ale także mają ogromny wpływ na jakość powietrza i zdrowie ekosystemu jako całości.

W związku z tym ochrona trawiastych ekosystemów ma kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi przyrodniczej i utrzymania zdrowego środowiska. Należy dbać o trawiaste obszary poprzez odpowiednie zarządzanie i ochronę przed szkodliwym wpływem działalności człowieka, tak aby trawy mogły kontynuować swoją niezastąpioną rolę w ekosystemie.

Ochrona polskich łąk

Niestety, ze względu na intensywną działalność rolniczą oraz urbanizację, wiele tradycyjnych polskich łąk uległo degradacji lub zanikło. Dlatego tak ważna jest ochrona tych unikalnych ekosystemów, które stanowią siedlisko dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Ochrona łąk obejmuje zarówno działania prawne, jak i praktyczne, takie jak prowadzenie odpowiedniej gospodarki łąkowej czy tworzenie rezerwatów przyrody.

Ochrona polskich łąk jest niezwykle istotna dla zachowania bioróżnorodności oraz zdrowego ekosystemu. Właściwe stosowanie nawozów do trawy odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Stosowanie odpowiednich nawozów organicznych, takich jak kompost czy obornik, może przyczynić się do poprawy struktury gleby, zwiększenia jej żyzności oraz wspierania wzrostu roślin. Dzięki temu łąki stają się bardziej odporne na szkodniki i choroby, a także lepiej przeciwdziałają erozji gleby. Ważne jest również unikanie nadmiernego stosowania nawozów sztucznych, które mogą prowadzić do eutrofizacji wód oraz negatywnie wpłynąć na populacje roślin i zwierząt. Odpowiednie gospodarowanie nawozami to kluczowy element dbałości o polskie trawy i ich różnorodność przyrodniczą.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Rolimpex S.A.. Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: info@graminas.pl lub tel.: +48 532 399 610.
Koszyk